Information for Residents

Residents

The International Criminal Court (ICC) is building its new permanent premises at the former site of the Alexander Barracks in The Hague. On 16 April 2013 the official beginning of the construction work was marked. Construction will be completed towards the end of 2015, when the premises will be ready for use.

Would you like to have more information about this project or receive regular updates?

You can find more information about the new, permanent home of the International Criminal Court (ICC) on this website, on the Facebook page and on the website of the Municipality of The Hague.

​You can also find more information on the project via the representatives of the residents' associations.

In addition, Courtys, the General Contractor, sends regular emails with information about activities and issues that may be interesting and/or relevant to you.

If you wish to receive these emails, you can register through info@courtys.nl.

Monthly coffee hour on site

Would you like to know more about our work or have you any questions, complaints and/or suggestions? Please email info@courtys.nl.

Additionally, you are welcome to attend the monthly informal coffee hour that takes place every last Thursday of the month in principal from 10.00 to 11.00. The sessions in different day have been marked in bold.

The project team of the ICC Permanent Premises and Courtys welcomes you to the site office on the following dates & times:

 • Thursday 30 October 2014       
 • Thursday 27 November 2014       
 • Thursday 18 December 2015
 • Thursday 29 January 2015
 • Thursday 19 February 2015
 • Thursday 26 March 2015
 • Thursday 30 April 2015
 • Thursday 28 May 2015
 • Thursday 25 June 2015 (last date)

 

When you come to the site for the coffee hour, please register at the entrance booth. The entrance of the site is located next to the bike path (see the cross on the picture below).

NOTE: Please keep in mind that during the coffee hour sessions the security procedure of the ICC will be followed. This means that access is possible only by presenting photographic identification (ID or passport). Additionally, you will have to follow a security briefing.

 

Map of the site

----------------

Bewoners

Het Internationaal Strafhof (ICC) krijgt nieuwe permanente huisvesting op het terrein van de Alexanderkazerne in Den Haag. Op 16 april 2013 is de bouw officieel gestart en in 2015/2016 staat de oplevering van het gebouw en de openbare ruimte gepland.

Wilt u meer informatie over dit bouwproject of hierover regelmatig op de hoogte gehouden worden?

Informatie over het nieuwe, permanente onderkomen van het Internationaal Strafhof (ICC) kunt u vinden op deze website, op Facebook en op de website van de Gemeente Den Haag.

Ook via de bewonersverenigingen die vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep ICC wordt informatie verstrekt over dit bouwproject.

Daarnaast stuurt aannemer Courtys regelmatig een e-mail uit met daarin informatie over de werkzaamheden en zaken die mogelijk voor u interessant en/of relevant kunnen zijn. Mocht u deze e-mails willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via info@courtys.nl.

Maandelijks koffie-uurtje op de bouwplaats

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden of heeft u vragen, klachten en/of suggesties? Dan kunt u hierover een mail sturen naar info@courtys.nl.

Daarnaast bent u van harte welkom op het maandelijkse zgn. informele koffie-uurtje. Vooralsnog vindt het koffie-uurtje plaats op iedere laatste donderdag van de maand van 10 tot 11 uur. De afwijkende data hebben wij vet gemarkeerd.

Op onderstaande data & tijdstippen ontvangen medewerkers van het projectteam ICC Permanent Premises en aannemer Courtys u graag in de bouwkeet.

 • donderdag 30 october 2014
 • donderdag 27 november 2014
 • donderdag 18 december 2014
 • donderdag 29 januari 2015
 • donderdag 19 februari 2015
 • donderdag 26 maart 2015
 • donderdag 30 april 2015
 • donderdag 28 mei 2015
 • donderdag 25 juni (tevens laatste koffie-uurtje)
   

Alus u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich melden bij de portierskeet. De ingang van het bouwterrein is gelegen naast het fietspad (zie kruisje op plaatje).

NOOT: Volledigheidshalve merken wij op dat tijdens dit koffie-uurtje de veiligheidsprocedures van ICC van kracht zijn. Dit betekent dat toegang alleen mogelijk is na vertoon van een legitimatiebewijs (uw id-bewijs of paspoort). Daarnaast zult u eenmalig een veiligheidstest moeten afleggen.

 

Map of the site